kompleksowe opracowania pomiarowe

geodezyjna realizacja inwestycji

geodezyjne planowanie inwestycji

Nasz oferta

Wykonuje prace geodezyjne z zakresu:

 • Mapy do celów projektowych
  • w skali 1:500
  • w skali 1:1000
  • inne skale/opracowania wewnętrzne
 • Mapy do celów prawnych
  • do zmian w Księgach Wieczystych
  • mapa do celów ustanowienia służebności gruntowych
 • Projekty podziałów działek budowlanych
  • przygotowanie dokumentacji wstępnej
  • projekty podziałów
   • zgodnych z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
   • działek budowlanych
   • podziału w celu wydzielenia budynków
   • powiększenia działek w celu ich lepszegu użytkowania
 • Ustalenia granic
 • Wznowienia znaków granicznych
 • Tyczenie obiektów
  • liniowych i punktowych tj. kanalizacje sanitarne, opadkowe, wodociągi, gazociągi, linie eNN kablowe ziemne i napowietrzne.
  • budowlanych każdego typu i wielkości
 • Niwelację terenu
 • Inwentaryzację obiektów budowlanych
 • Pomiar i obliczanie mas ziemi i innych materiałów
 • Kontrolę realizacji inwestycji na każdym etapie budowy
 • Kompleksowa obsługa całoroczna żwironii odkrywkowych z wykonywaniem usług w zakresie:
  • map eksploatacji okresowej, do rekultywacji oraz ze stanem na koniec roku z batymetrią dna zbiorników.
  • map do celów planu ruch i uzyskiwania pozwoleń na eksploatację
  • tyczenie obiektów z planu ruchu i zakresu eksploatacji

   

    Dodatkowe usługi:

 • Obecnie oferujemy również usługę inwentaryzacji cmentarzy wraz z zapleczem programowym oraz aktualizację danych itp.

        Szczegółowe informacje pod numerem: 698 741 958 lub 728 489 654

PlanMap Sp.  z o.o.

Czerniec 110

33-390 Łącko


KRS: 0000644538
Sąd Rejonowy w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał początkowy: 5000 zł.

 

Wszystkie nasze pomiary realizuje według następującego schematu: 

1. Praca geodezyjna - koncepcja/idea pracy

2. Ustalanie sposobu i rodzaju pracy

3. Uzgodnienia kosztów i realizacja zadania